Hvor mange vil ha ulv i Norge?

NINA publiserte 18. desember 2018 en undersøkelse om nordmenns holdninger, og da er det mest interessant at antallet som er for ulv synker drastisk med 20%-poeng hvis det er snakk om å få ulv der du bor. Naturlig nok er folk i byområder mest positive til ulv... andre steder.