Ulven er en av verdens mest suksessfulle arter og finnes over størstedelen av den nordlige halvkule. Estimater sier ca 300000 ulv på verdensbasis. I Europa har antallet ulv skutt i været til ca 70000 og en rekke land ønsker nå å ta ut flere ulv etterhvert som skadeomfanget øker. 

Også i Norge øker antallet ulv hvert eneste år, tross uttak, og vinteren 2021-2022 ble det registrert 125-129 ulver i Norge. Ulven er da heller ikke på rødlista til IUCN og Norge er ikke forpliktet til å vedlikeholde en egen levedyktig bestand av ulv ifølge Bern-konvensjonen. Heller ikke ulvenestor Petter Wabakken sier vi er forpliktet til å ta vare på ulver i Norge.

Det er verdt å merke seg at antallet ulv i Norge og Sverige telles mye på frivillig basis, og tallene i Rovdata avhenger av hvor mange som tar jobben med å sende inn materiale. Været virker også inn, og det er ikke lett å få godkjent funn. Tallene er derfor minimumstall.

"Ulvetelleren" fra Rovdata resettes hver høst og teller deretter fortløpende fra 1. oktober til 31. mars påfølgende år. Den viser dermed antallet funnet så langt, og er ikke et tall for den totale bestand. 

Her er utviklingen for norsk ulv fra Rovdata:

Rovdata. Figuren viser utviklingen i antall individer og valpekull i Norge og grenserevir i perioden fra 1998/99-2017/18

Uansett hvilken side man står på i ulvedebatten, bør det være et felles mål at kunnskapen om hvor mange ulver vi har i norsk natur er så god som mulig. For å få til dette er vi helt avhengig av den innsatsen som lokalbefolkningen og andre frivillige bidrar med.

- Veum, Bartnes og Anker-Rasch

 

Flokker og revirmarkerende par av ulv i Skandinavia 1998/1999 – 2021/2022

 

Ulven er også en fabelaktig overlever. Det vises godt i denne grafen som viser hvor mange ulv som er igjen i populasjonen etter å ha tatt ut en gitt prosentandel:

Effect of removal on the wolf population 

Selv om du tar ut 90% av populasjonen har du 31% av antallet neste sesong.

 

Referanser:

Rovdata om ulv

Ulv. Artsside i Wikipedia

IUCN om ulv

Germany relaxes law on shooting wolves

Hvor mange ulv har vi i Norge?

Ønsker ikke at EU stanser lisensjakt på store rovdyr

Grönt ljus för licensjakt på varg 

B.C. predator cull would target 80 per cent of wolves in caribou recovery areas