Kort svart, nei. Ulven er en toppredator og kun dens iboende "egenverdi" som art gir den verdi. Som administrator for økosystemer hvor den på et vis skulle holde populasjoner av byttedyr sunne ved å "luke ut syke og svake" fungerer den svært dårlig, og ulven leter ikke spesielt etter syke og svake dyr, men fokuserer på hva som er lettest å ta. Det som er lettest å ta er ungdyr, hvilket kan bety forgubbing av populasjoner av f.eks. elg og hjort.

I sin artikkel "Hva skal vi med ulven?" beskriver Olav Krange i NINA dette svært godt. Ingen steder i hans artikkel finner du en verdi for ulven utover dens egenverdi.

Vi skal ikke noe med ulven, som jeg vet om.

- Olav Krange, NINA

Vernet av rovdyr begrunnes ikke i noen nytteverdi, mens hensynet til næringer og andre samfunnsinteresser åpenbart setter mennesker i sentrum. Hvor godt det fungerer, er et annet spørsmål.

- Olav Krange, NINA

Inte ens flera tusen vargar skulle ha nämnvärd betydelse för den biologiska mångfalden i Sverige

- Bodil Elmhagen forskare ved Zoologiska institutionen ved Stockholms universitet m.fl.

Men selv om svært få har noen direkte nytte av den, er det enda flere som støtter og liker at det finnes ulv i Norge. Ulven er ikke en tjenesteyter. Vi skal ikke noe med ulv egentlig.

- Olav Krange, NINA

För att påverka naturen krävs minst 4.000 vargar

- Harry Peter Andreassen, Petter Wabakken, Petter Kjellander, Håkan Sand, Henrik Andrén, Bodil Elmhagen m.fl.

Norge har muligheten til å si fra seg ansvaret for ulven, vi må ikke ha ulv i Norge, da den globalt ikke er utrydningstruet.

- Petter Wabakken, 2022, Førsteamanuensis Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Høgskolen i Innlandet

 

Sågar Mdg med Rasmus Hansson i spissen påpeker at ulven ikke har noen nytte:

Ulv er bare natur. I likhet med det aller meste av naturen er den i første omgang verken nyttig, snill eller grei. Ulv smaker vondt. Og den er Norges mest politiske dyr.

- Rasmus Hansson, stortingskandidat for MDG og Arne Haabeth, bystyrerepresentant i Oslo for MDG og medlem av Rovviltnemda

 

Om Yellowstone og trofiske kaskader


The wolf is neither a saint nor a sinner except to those who want to make it so.

- L.David Mech, US Geological Survey, Northern Prairie Wildlife Research Center

The only trouble is it may well be that not all of this is correct.

- L.David Mech om Yellowstone-teorien

Våre resultater støtter ideen om at store rovdyr har lite potensial til å skape kaskadeeffekter på lavere nivåer i næringskjeden i områder med sterk menneskelig påvirkning.

- Håkan Sand, forsker ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

 

It's a lovely story, and I would love this to be true, but it isn't, [The video] is demonstratively false.

- Professor Tom Hobbs, Colorado State University's Natural Resource Ecology Laboratory

It's a really romantic story. It's a story about a world that doesn't really exist.

...

Wolves had very little effect, at least early on. To attribute it all to wolves is completely unrealistic.

- Dan McNulty, økolog, Utah State University

The story is a probably a little more complicated than what you saw on the nature documentary.

- Emma Marris, Nature

Predators can be important, but they aren’t a panacea.

- Oswald Schmitz, økolog, Yale University

 

Forskere ved universitetet i Minnesota har sett på hvordan ulv påvirker økosystemer. Ulv dreper bevere, bevere er viktig for administrasjon av våtmarksområder og deres bortfall får store konsekvenser. Ulvene påvirker motsatt av myten om Yellowstone-ulvene ved at de tar vekk beverne som våtmarksområdene er avhengige av.

During the study, wolf kills disrupted 88 beaver ponds, enough to sequester an estimated 51 million gallons of water across the Greater Voyager Ecosystem, roughly 700 square miles of forest that includes the national park.

- Jonna Lorenz for United Press International

Gray wolves in Voyageurs National Park in Minnesota are killing beavers in droves and reshaping the watery park’s interconnected wetlands in the process.

- Ben Goldfarb for Science 

In particular, the hypothesis that wolves are ecosystem engineers that have suppressed elk herbivory and triggered large-scale recoveries of aspen and willow in northern Yellowstone (e.g., Ripple and Beschta 2012, Painter et al. 2015) assumes that wolves are a principle cause of the elk decline. However, scientific consensus about the role of wolves in driving the dynamics of the northern herd has yet to emerge, despite 20 years of research by numerous federal, state, and academic investigators.

- Yellowstone Science

 

Har alle dyr en funksjon i naturen?

Dette er en myte i seg selv. Hvis en ressurs er tilgjengelig vil en eller flere forsøke å utnytte den. Vi siterer Peter Bøckman, zoolog på Universitet i Oslo, som brukte hjortelusflua som eksempel:

Nytteverdi eller funksjon

 

Referanser:

Hva skal vi med ulven egentlig?

Svensk markanvändning gör vargens roll marginell

För att påverka naturen krävs minst 4.000 vargar

Vargens påverkan på ekosystemet inte alltid positiv

Is science in danger of sanctifying the wolf?

Ulven redder ikke skogen

Scientists debunk myth that Yellowstone wolves changed entire ecosystem, flow of rivers 

Rethinking predators: Legend of the wolf

Minnesota Wolves Are Eating Beavers and Reshaping Wetlands

Yellowstone Science

Ulvehat på repeat

Ulven har kommet for å bli

Ulv